Events

Events

07
Jul
2024
18:30

Quantum What???

07 Jul 2024
18:30
to
20:00
ערב סטודנטיות להכרות עם עולם הקוונטום
26
Jun
2024
12:00

AMO Research Day with Rafael

Symposia
26 Jun 2024
12:00
to
15:15
ביום רביעי, 26 ביוני 2024, נקיים יום מחקר בפיזיקה אטומית, מולקולרית ואופטית, ונציג מספר פרויקטים מתמשכים ברפאל בהם קיים שת"פ עם האקדמיה בישראל, במטרה להגביר את שיתוף הפעולה עם הטכניון במחקר AMO.